„Впечатленията ми от дългогодишната ни съвместна работа със звукозаписното студио ,,Музикален свят‘‘ са, че подхождат и предразполагат творците да се чувстват спокойни при музицирането. Екипът се съобразява и се вписва безусловно в стиловите многообразия на архитектониката на композициите. Прецизността им е без аналог. Подхождат рационално и прагматично при оформянето на крайния музикален продукт. Подкрепят  авторите, изпълнителите и диригентите при трактуване на материала и осъществяване на звукозаписа. Присъщи за продукцията им са оригиналността и високите художествени критерии.“

Share
Нагоре