• „Винал“ – Ловеч
  • „Винал“ – Ловеч – 2013 г.
  • „Винал“ – 2014 г.
  • Сватбена покана
  • Сватбена покана на Даниела и Калин
  • „Музикален свят“
Нагоре